ธุรกิจคลังสินค้าพิเศษ ในยุคที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกระแสยอดฮิต

ธุรกิจคลังสินค้าพิิเศษ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคปัจจุบัน กระแสการดูแลสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม ควบคู่กับการระบาดของไวรัส Covid-19 ยิ่งทำให้ยารักษาโรค อาหารเสริมบำรุงร่างกายและรักษาสุขภาพต่างๆ ยิ่งเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

คลังสินค้าแบบพิเศษคืออะไร

คลังสินค้า-พิเศษ

คลังสินค้าพิเศษ เป็นคลังสินค้า เก็บรักษายา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขี้ผึ้ง โดยคลังสินค้าชนิดนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมิและมีมาตรการรักษาสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่่งในปัจจุบันการให้บริการคลังสินค้าแบบพิเศษเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการอย่างมาก ยิ่งหากคุณบริหารจัดการคลังสินค้าพิเศษของคุณให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ก็จะสามารถมีโอกาสเติบโตได้ไม่น้อยและเป็นธุรกิจที่ทำกำไรดีทีเดียว

จัดการคลังสินค้าพิเศษด้วยรถแฮนด์ลิฟท์

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใช้บริการคลังสินค้าพิเศษของคุณ คือ ขนาดของคลังสินค้าของคุณ ว่ามีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดเก็บสินค้าหรือไม่  ในฐานะที่คุณเป็นผู้ให้บริการ คุณจะมีต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าในการสร้างอุณหภูมิ ควบคุมปริมาณความชื้น หากสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ในช่วงแรกเริ่ม อาจจะทำให้ต้นทุนสูง แต่ถ้าสร้างคลังสินค้าขนาดเล็ก ก็อาจจะทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า

คลังสินค้า-สองชั้น

ซึ่งท่านทั้งหลายสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้พื้นที่ด้านบนแทน **แต่มีความเสี่ยงที่สินค้าจะได้รับความเสียหาย หากจัดเก็บ และการขาดการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และไม่ถูกต้อง**

การใช้เครื่องมือช่วยทำงานจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่า เช่น การใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า การใช้รถแฮนด์ลิฟท์ (Handlift) รถลากพาเลทที่ยกสูงได้ระดับหนึ่ง ทำงานได้ทุกอุณหภูมิ ไม่ใช้เครื่องยนต์ จึงลดความเสี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการควบคุมเครื่องยนต์ไม่ชำนาญ มีราคาถูกกว่ารถโฟล์คลิฟท์ รถแฮนด์ลิฟท์จะช่วยในการขนย้ายสินค้าในคลังสินค้าพิเศษที่มีพื้นที่จำกัดได้ในปริมาณมากพอสมควร

รถแฮนด์ลิฟท์ช่วยให้คุณบริการอย่างครบวงจรได้เหนือกว่า

สินค้าพิเศษจำพวก ยาและอาหารเสริม นอกจากการจัดเก็บที่ต้องรักษาอุณหภูมิแล้ว การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งก็เป็นขั้นตอนที่ต้องทำในอุณหภูมิที่เหมาะสมเช่นกัน หากคุณให้บริการคลังสินค้าพิเศษรวมถึงมีการให้บริการ Fulfillment Packing บรรจุหีบห่อและขนส่งภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ เป็นการอำนวยความสะดวกที่ลูกค้าสามารถใช้บริการอย่างครบวงจรที่คลังสินค้าของคุณที่เดียว ถ้าหากมีค่าบริการที่เหมาะสมจะยิ่งทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ซึ่งการให้บริการบรรจุและขนส่งจะต้องมีการขนย้ายสินค้า  รถแฮนด์ลิฟท์จะช่วยในการขนย้ายสินค้าได้รวดเร็ว ปลอดภัย และขนย้ายสินค้าได้มากถึง หลายพัน กิโลกรัม  ซึ่งราคารถแฮนด์ลิฟท์จะขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น ยกได้สูมากแค่ไหน รับน้ำหนักได้มากเท่าไหร่ ยิ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครับยอดเยี่ยมก็ยิ่งมีราคาสูง แต่หากต้องการคงสภาพคล่องของธุรกิจในระยะแรกเริ่ม สามารถเช่ารถแฮนด์ลิฟท์จากบริษัทที่เช่า-จำหน่ายรถแฮนด์ลิฟท์ที่เชื่อถือได้ เช่น บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด ในระยะแรกๆ